Dokiman yo

Transparans se yon bagay kit trè impotant pou kay Blada. Anba, ou kapab jwenn Kopi de 4 dokiman kit res impotant. Tout dokiman ki relye akaplikasyon pouenkopore nan eta Korolin di no e 501(c) (3) te prepareavek legal consultasyonde kominote develpman lwa klinik na UNC Chapel Hill.

 

Pou plis infomasyon ou dokimantasyonkonsenan achive finansyel, please contakte kaybladarecycling@gmail.com. Nou ap byen kontan reponn tout kesyon ou ta genyen.

Kay Blada Resiklaj

(336) 684-0432

Lokalize: Hinche, Haiti ak Chapel Hill, NC

  • White YouTube Icon
  • Twitter Clean