top of page

Chak kontribisyon ede Kay Blada akonpli misyon de kreye job nan kominote a, edike kominote, e kenbe anvironman pwòp. Nou apresye tout kantite donasyon, e nou resevwa yo avek sekirite atravè Paypal.

 

Kay Blada se yon 501(c)(3) pa pou pwofi òganizasyon. Tout donasyon yo patisipe nan taks. Nimewo taks identifikasyon nou an se 82-4964064.

  • White YouTube Icon
  • Twitter Clean

Kay Blada Resiklaj

(336) 684-0432

Lokalize: Hinche, Haiti ak Chapel Hill, NC

bottom of page