top of page
Screen Shot 2020-04-13 at 1.33.19 AM
IMG_3575
IMG_4047
18342395_1967162586837464_7496689940838040715_n
17157642_1935995793287477_7500436298729809246_o
IMG_3891
Netwaye anvironman ∙ Bay job nan lokal yo

INSPIRE PÈP LA

IMG_8013.jpg

Kiyes nou ye

Kay blada resiklaj se yon oganizasyo ki a baz non profi(pou enpak), e ki genyen 501(c)(3) sètifikasyon nan Etazini. Oganizasyon sa a ap travay pou redwi povwete epi netwaye fatra plastik an Ayiti. Chak jou, travayè Kay Blada yo ranmase tout fatra plastik nan lari a, epi Kay Blada achte plastik sa yo nan men travayè yo epi transpote fatra plastic yo nan yon konpani resyklaj lokal an Ayiti pou yo kabap resikle yo. Konsa, Kay Blada kreye ap travay nan lokalite a, epi an menm tan netwaye tout fatra plastik.

Objektif Kay Blada se pou li redwi chomaj epi redwi polisyon an Ayiti. Depi Kay Blada te fonde an Desamb 2015, nou amplwaye preske 100 moun e resikle plis pase 250,000 Liv plastik.

Twa Objektif nou yo:

Netwaye anviwonman

Objektif Kay Blada se pou redwi kantite fatra plastik ki nan lari yo, epi nan kanal en Ayiti. Fatra plastik sa yo polye dlo epi lage lafimen toksik nan lè a, moun yo boule yo. Chak jou, abitan yo ranmase plastic ki nan lari yo, e Kay Blada achte plastik yo epi mennen yo bay yon compayi ki resiklaj yo. Pou kounya, Kay Blada resikle ranmase deja plis pase 116,000 Liv fatra plastic.

Kreye travay nan lokalite a 

Kreye travay nan lokalite a 
Kay Blada ap travay di pou li ka redwi chomaj an Ayiti.  Nou peye chak travayè yo selon de kantite plastik ke yo ranmase chak jou. Nou mezire plastic yo pa Liv, e sa bay travayè yo lajan pou achte manje chak jou, oubyen peye lekol pitit yo. Depi Desamb 2015, nou anplwaye plis 65 moun.

 

Edike epi Enspire Pèp la

Yonn nan objektif santral Kay Blada genyen se pou edike popilasyon an de kòman yo ka patisipe nan kenbe environman pwòp. Kay Blada bay diskou edikasyonèl nan lekòl, sou radio, e travay pou edike kominote lokal kòman pou kenbe lari a epi dlo kap koule yo pwòp. Edikasyon se kle pou soutni developman, Kay Blada bay sa anpil valè.

Don

Chak kontribisyon, piti kou gro ede Kay Blada akonpli misyon li a ki se kreye job nan kominote a, edike kominote, e kenbe anvironman pwòp. Nou apresye tout kantite don.

Kay Blada se yon 501(c)(3) pa pou pwofi òganizasyon. Tout donasyon yo patisipe nan taks. Nimewo taks identifikasyon nou an se 82-4964064.

IMG_2457.jpg

Swiv nou sou intènèt

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
IMG-20190908-WA0020.jpg

Kay Blada Resiklaj

(336) 684-0432

Lokalize: Hinche, Haiti ak Chapel Hill, NC. USA

  • White YouTube Icon
  • Twitter Clean
bottom of page